Współpraca międzynarodowa

Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu w ramach Programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego Erasmus Uczenie się przez całe życie, przewidzianego na lata 2007-2013, prowadzi współpracę międzynarodową z 14 uniwersytetami z ośmiu krajów europeskich, a także współpracę dwustronną z Ukrainą.

 

Zapraszamy do skorzystania z możliwości wyjazdu na wymianę w ramach nowego programu unijnego Erasmus 2014-2020.

 

Program "Erasmus dla wszystkich", który rozpocznie sie w 2014 roku, rozpisano na 7 lat, a jego budżet wyniesie 19 mld Euro. Nowy program połączy wszystkie obecne inicjatywy w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, obejmujące UE i państwa trzecie, zastępując siedem istniejących programów jednym. Dzięki temu wzrośnie efektywność wydatkowania, łatwiej będzie ubiegać się o dofinansowanie, a powielanie działań i ich fragmentacja zostaną ograniczone.

 

Szczegółowych  Informacji udziela:

Koordynator ds. Programów Międzynarodowych

dr n.spol. Małgorzata Nagórska

e-mail: nagorska@univ.rzeszow.pl

i

Dział Współpracy z Zagranicą

Kierownik :  mgr Lucyna Kustra

e-mail: lkustra@univ.rzeszow.pl

Rzeszów,  ul. Rejtana 16C, pok. 26

Tel. +48 17 872 10 71

 

Program Erasmus

 

Uczelnie partnerskie

 

Uczelnie partnerskie Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

Universidad de Zaragoza, Hiszpania

Oulu University, Finlandia

Kajaani University, Finlandia

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika), Słowacja

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja

Katolícka univerzita v Ružomberku, Słowacja

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Czechy

Vysoka Skola Polytechnicka Jihlava, Czechy

Univerza v Ljublja, Słowenia

University of Debrecen, Wegry

Izmir University, Turcja

Sakarya University, Turcja

Atatürk University, Turcja

Mehmet Akif Ersoy University, Turcja

Żytomierska Szkoła Pielęgniarstwa, Ukraina

 

Do tej pory Instytut gościł 39 studentów i 11 nauczycieli akademickich, a 5 studentów odbyło studia cząstkowe lub praktyki w uczelniach partnerskich. Nauczyciele akademiccy Instytutu siedmiokrotnie uczestniczyli w wymianie kadry akademickiej.