Publikacje naukowe

Dorobek naukowy pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu obejmuje artykuły, monografie, podręczniki, recenzje, referaty ze zjazdów i konferencji naukowych, rozdziały w książkach, a przede wszystkim prace oryginalne publikowane w renomowanych czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR).

 

Biblioteka UR wspólnie z Działem Nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego na bieżąco opracowuje ogólnodostępną bazę bibliograficzną rejestrującą dorobek naukowy pracowników Uczelni.

 

Wykaz prac oryginalnych ze współczynnikiem wpływu Impact Factor (IF) wg. bazy Journal Citation Reports (JCR)

 

2015

Machaczka M, Klimkowska M. Bone marrow assessment in the diagnosis of acquired hemophagocytic lymphohistiocytosis in adults. Am J Clin Pathol. 2015 Feb;143(2):308-9.

 

Machaczka M, Kämpe Björkvall C, Wieremiejczyk J, Paucar Arce M, Myhr-Eriksson K, Klimkowska M, Hägglund H, Svenningsson P. Impact of imiglucerase supply shortage on clinical and laboratory parameters in norrbottnian patients with Gaucher disease type 3. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2015 Feb;63(1):65-71.


Markuszewska-Kuczynska A, Klimkowska M, Regenthal S, Bulanda A, Kämpe Björkvall C, Machaczka M. Atypical cytomorphology of Gaucher cells is frequently seen in bone marrow smears from untreated patients with Gaucher disease type 1. Folia Histochem Cytobiol. 2015;53(1):62-9.


Jurczak W, Kroll-Balcerzak R, Giebel S, Machaczka M, Giza A, Ogórka T, Fornagiel S, Rybka J, Wróbel T, Kumiega B, Skotnicki AB, Komarnicki M Liposomal cytarabine in the prophylaxis and treatment of CNS lymphoma: toxicity analysis in a retrospective case series study conducted at Polish Lymphoma Research Group Centers.Med Oncol. 2015 Apr;32(4):90.


2014

Stec S., Śledź J., Mazij M.,, Ludwik B., Labus M., Szpikowski J., Szydłowski J., Klank- Szafran M., KraszewskaE., Budzikowski A.S.Simplified Automated Right Ventricular Overdrive Pacing for Rapid Diagnosis of Supraventricular Tachycardia. Cardiology. 2014;129(2):93-102.

Machaczka M, Markuszewska-Kuczyńska A, Regenthal S, Jurczyszyn A, Gałązka K, Wahlin BE, Klimkowska M. Clinical utility of different bone marrow examination methods in the diagnosis of adults with sporadic Gaucher disease type 1. Pol Arch Med Wewn. 2014;124(11):587-92. Epub 2014 Sep 3.


Joks M, Jurczyszyn A, Machaczka M, Skotnicki AB, Komarnicki M The roles of consolidation and maintenance therapy with novel agents after autologous stem cell transplantation in patients with multiple myeloma. Eur J Haematol. 2015 Feb;94(2):109-14. doi: 10.1111/ejh.12412. Epub 2014 Jul 28.


Machaczka M.Hemophagocytic lymphohistiocytosis as a possible cause of prolonged fever, splenomegaly,and cytopenia. Rev Clin Esp. 2014 Aug-Sep;214(6):315-7.


Machaczka M, Klimkowska M. Novel heterozygous c.798C>G and c.1040T>G mutations in the GBA1 gene are associated with a severe phenotype of Gaucher disease type 1. Ann Hematol. 2014 Oct;93(10):1787-9. doi: 10.1007/s00277-014-2036-x. Epub 2014 Feb 28. No abstract available.


Malinowska I, Machaczka M, Popko K, Siwicka A, Salamonowicz M, Nasiłowska-Adamska B. Hemophagocytic syndrome in children and adults. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2014 Oct;62(5):385-94.

Jurczyszyn A, Zaucha JM, Machaczka M, Grosicki S, Dybko J, Czepiel J, Charliński G, Janda K, Knopińska-Posłuszny W, Skotnicki AB. [Necessary diagnostic requirements and therapeutic recommendations in multiple myeloma]. Przegl Lek. 2013;70(9):744-53. Review. Polish.


Machaczka M, Lorenz F, Kleinotiene G, Bulanda A, Markuszewska-Kuczyńska A, Raistenskis J, Klimkowska M. Recurrent pulmonary aspergillosis and mycobacterial infection in an unsplenectomized patient with type 1 Gaucher disease. Ups J Med Sci. 2014 Mar;119(1):44-9. doi: 10.3109/03009734.2013.857373. Epub 2013 Nov 6.

 

2013

Mazur A., Radziewicz – Winnicki I, Szczepański T.Pain management in children, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2013, 1,  s.27-33

 

 

Binkowska-Bury M, Żal M, Wolan M, Sobolewski N, Januszewicz P, Bolanowski M, Mazur A. Secular trends in BMI changes among the military population between 2000 an d 2010 in Poland. Neuroendocrynology Letters. - 2013, Vol. 34, iss. 8, s. 814-820

 

 

Przysada G., Czenczek – Lewandowska E., Leszczak J., Podgórska- Bednarz J., Rykała J., Glista J., Weres A., Drużbicki M., Michalak B., Mazur A. Pain symptoms of the spine and work ergonomics of people in the south-eastern Poland, Annals of Agricultural and Environmental Medicine , 2013, 1, 38-43, vol. 62 (5) str. 385-394

 

Binkowska-Bury M, Januszewicz M, Wolan M, Sobolewski M, Mazur A. Methods Used by Female Nurses and Lay Women for Everyday Pain Management. Pain Manag Nurs.2013 Dec;14(4):236-46.

 

Mazur A, Matusik P, Revert K, Nyankovskyy S, Socha P, Binkowska-Bury M, Grzegorczyk J, Caroli M, Hassink S, Telega G, Malecka-Tendera E. Childhood obesity: knowledge, attitudes, and practices of European pediatric care providers. Pediatrics. 2013 Jul;132(1):e100-8. doi: 10.1542/peds.2012-3239. Epub 2013 Jun 10.

 

Binkowska – Bury M, Marć M, Nagórska M, Januszewicz P.  The opinions of Polish nurses and patients on nursing protests. Collegium Antropologicu. In Press

 

Apay SE, Nagórska M, Akpinar RB, Binkowska – Bury M. Student comparison of Sexual Myths: Two-Country Case. Sexuality and Disability September 2013, Volume 31, Issue 3, pp 249-262

 

Penar-Zadarko B, Binkowska-Bury M, Wolan M, Gawelko J, Urbanski K. Longitudinal assessment of quality of life in ovarian cancer patients. Eur J Oncol Nurs. 2013 Jun;17(3):381-5

 

Tutka P, Mróz T, Bednarski J, Styk A, Ognik J, Mosiewicz J, Łuszczki J. Cytisine inhibits the anticonvulsant activity of phenytoin and lamotrigine in mice. Pharmacol Rep. 2013;65(1):195-200.


2012

Binkowska-Bury M, Januszewicz P, Wolan M, Sobolewski M, Krauze M, Fijałek ZE. Counterfeit medicines in Poland: opinions of primary healthcare physicians, nurses and lay persons. J Clin Nurs. 2012 Jun;17(3):381-5

 

Binkowska-Bury M, Wolan M, Januszewicz, Mazur A, Fijałek ZE. What Polish hospital healthcare workers and lay persons know about counterfeit medicine products? Cent Eur J Public Health. 2012 Dec;20(4):276-81.

 

2011

Grzywa M, Mazur A, Skrzypiec J. Screening for the detection of impaired fasting glucose, impaired glucose tolerance and type 2 diabetes in welfare homes residents from south-eastern region of Poland. Int J Clin Pract. 2011 Jul;65(7):818-9.

 

Mazur A, Jarochowicz S, Ołtarzewski M, Sykut-Cegielska J, Gradowska W, Januszek-Trzciąkowska A, O’Malley G, Kwolek A. An Investigation of the Neurological and Neuropsychiatric Disturbances in Adults with Undiagnosed and/or Untreated Phenylketonuria in Poland. J Appl Res Intellect Disabil. 2011; 5,  482–488.

 

 

2010

Mazur A, Ostański M, Telega G, Malecka-Tendera E. Is epicardial fat tissue a marker of metabolic syndrome in obese children? Atherosclerosis. 2010 Aug;211(2):596-600.

 

Binkowska-Bury M, Kruk W, Szymanska J, Marc M, Penar-Zadarko B, Wdowiak L. Psychosocial factors and health-related behavior among students from South-East Poland. Ann Agric Environ Med. 2010 Jun;17(1):107-13.

 

Kurczab R, Nowak M, Chilmonczyk Z, Sylte I, Bojarski A. The development and validation of a novel virtual screening cascade protocol to identify potential serotonin 5 – HT7R antagonists. Bioorg Med Chem Lett. 2010 Apr 15;20(8):2465-8.

 

Mazur P, Magdziarz T, Bąk A, Chilmonczyk Z, Kasprzycka – Guttman T, Misiewicz – Krzemińska I, Skupińska K, Polański J. Does molecular docking reveal alternative chemopreventive mechanism of activation of oxidoreductase by sulforaphane isothiocyanates? J Mol Model. 2010 16:1205–1212

 

2009

Jamsheer A, Materna – Kiryluk A, Badura – Stronka M, Wiśniewska K, Wieckowska B, Mejnartowicz J, Balcar – Boroń A, Boroszewska – Kornacka M, Czerwionka – Szafarska M, Gajewska E, Godula – Stuglik U, Krawczyński M, Limon J, Rusin J, Sawulicka – Oleszczuk H, Szwałkiewicz – Warowicka E, Swietlinski J, Walczak M, Latos- Bielańska A. Comparative study of clinical characteristics of amniotic rupture sequence with and without body wall defect: further evidence for separation. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2009; 85 (3) 211-215

 

Markiewicz – Kijewska M, Kasprzyk W, Broniszczak D, Bacewicz L, Ismail H, Kluge P, Brzezińska – Rajszyn G, Jankowska I, Dembowska – Bagińska B, Kaliciński P. Hemodynamic failure as an indication to urgent liver transplantation in infants with giant hepatic hemangiomas or vascular malformations. Pediatric Transplantation. 2009, 13, 906-912

 

Materna – Kiryluk A, Badura – Stronka M, Wiśniewska K, Wieckowska B, Mejnartowicz J, Balcar – Boroń A, Boroszewska – Kornacka M, Czerwionka – Szafarska M., Gajewska E., Godula – Stuglik U., Krawczyński M, Limon J, Rusin J, Sawulicka – Oleszczuk H, Szwałkiewicz – Warowicka E,  Walczak M, Latos- Bielańska A. Parental age as a risk factor for isolated congenital malformations in a Polish population. Paediatric and Perinatal Epidemiology. 2009, 23 (1), 29-40

 

Mazur A, Jarochowicz S, Ołtarzewski M, Sykut-Cegielska J, Kwolek A, O'Malley G. Measurement of functional independence level and falls-risk in individuals with undiagnosed phenylketonuria. Acta Biochim Pol. 2009;56(4):613-8.

 

 

2008

Mazur A, Figurski S, Płoskoń A, Meijer J, Zoetekouw L, Watróbska S, Sykut-Cegielska J, Gradowska W, van Kuilenburg AB. Dihydropyrimidine dehydrogenase deficiency presenting with psychomotor retardation in the first Polish patient. Acta Biochim Pol. 2008;55(4):787-90.