Kontakt

Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

 

Al. mjr.W.Kopisto 2 a

35-310 Rzeszów 

 

Tel.+48 17 851 68 11

Tel. +48 17 872 11 09

 

E-mail: sekretariat_ipnz@ur.edu.pl