Koła naukowe

W Instytucie Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu działają następujące Studenckie Koła Naukowe:

 

 1. Studenckie Koło Naukowe Dietetyków
 2. Studenckie Koło Naukowe Młoda Elektroradiologia
 3. Studenckie Koło Naukowe Multikultura
 4. Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa  
 5. Studenckie Koło Naukowe Promocji Zdrowia
 6. Studenckie Koło Naukowe Opieki nad Osobami Starszymi
 7. Studenckie Koło Naukowe Medycyny w Stanach Nagłych  

 

Główne cele i zadania działalności Studenckich Kół Naukowych to:


 • Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań pracą naukową i badawczą w zakresie studiowanych kierunków.
 • Promowanie Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UR w zakresie udziału członków Koła w programach badawczych realizowanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu.
 • Nawiązywanie kontaktów naukowych z pozauczelnianymi jednostkami naukowymi w zakresie podejmowania działalności naukowo-badawczej.
 • Organizowanie spotkań naukowych, dyskusji, seminariów, praktyk, konferencji i sesji naukowych oraz warsztatów.
 • Pomoc w rozpowszechnianiu osiągnięć naukowych studentów
 • Publikowanie prac i informacji o działaniach członków Kół Naukowych.

 

 

Studenckie Koło Naukowe Dietetyków

mail: knd@ur.edu.pl

Fanpage Koła Naukowego Dietetyków


Skład Zarządu:

Przewodniczący: Klaudia Bielak
Zastępca: Urszula Drozdowska
Sekretarz: Dominika Zielińska
Skarbnik: Agnieszka Daraż

 

Opiekunowie Koła:

dr hab. n. med. Prof. UR Artur Mazur
mgr Edyta Łuszczki
mgr Grzegorz Sobek

 

Studenckie Koło Naukowe Młoda Elektroradiologia

mail: mloda.elektroradiologia@gmail.com

Fanpage Koła Naukowego Młody Elektroradiolog

 

Skład zarządu

Przewodniczący:

Małgorzata Król

Zastępca: Paula Rzońca
Skarbnik: Emilia Misiewicz
Sekretarz: Ewa Kmiecik

 

Opiekun:

Mgr Greta Gaweł

Mgr Aneta Wojtasik

Mgr Joanna Sobczyk

Mgr Aleksandra Pusz-Sapa

 

 

Studenckie Koło Naukowe Multikultura

mail: multikulturaur@gmail.com

Skład zarządu

Przewodniczący: Natalia Buba
Zastępca: Aneta Szydłowska
Sekretarz: Katarzyna Krawczyk
Skarbnik: Joanna Magiełda

 

Opiekunowie koła:

dr n. spol.  Małgorzata Nagórska

dr n. zdr. Katarzyna Wardak

 

Fanpage Koła Naukowego Multikultura

 

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa   

mail: sknp.ur@wp.pl

 

Skład zarządu

Przewodniczący:  Żaneta Ciepły
Zastępca:  Julia Martyn
Sekretarz:  Małgorzata Stelmach
Skarbnik:  -

 

Opiekunowie:

Prof. dr hab n.med. Józef Ryżko

dr n. med. Małgorzata Marć

 

 

Studenckie Koło Naukowe Promocji Zdrowia   

mail: sknpz_ur@gmail.com

Przewodniczący: Joanna Szalacha
Sekretarz: Paulina Kornak
Skarbnik: Angelina Mikoś

 

Opiekunowie:
dr n.med.Beata Penar-Zadarko
dr Filip Osuchowski

 

 

Studenckie Koło Naukowe Opieki nad Osobami Starszymi

 

Skład zarządu:

Przewodniczący:

Durak Małgorzata

Zastępca:

Martyn Julia

Sekretarz:

Maliborska Ewelina

Skarbnik:

Czernisz Anita

 

Opiekunowie:

dr hab n o zdr. Monika Binkowska – Bury

dr n. zdr. Dariusz Bazaliński

dr n. zdr. Paweł Więch

mgr Izabela Sałacińska

 

 

Studenckie Koło Naukowe Medycyny w Stanach Nagłych

Przewodniczący: Anna Gąsior

Zastępca: Ewa Kurek

Skarbnik: Katarzyna Lesiczka

Sekretarz: Angelika Ciupińska

Opiekun:

dr n. o zdr. Paweł Więch

mgr Izabela Sałacińska