Kierunki studiów

Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu kształci studentów na kierunkach:

 

I stopnia:

 

II stopnia:

 

 

 

 

 

 

 Wszystkie kierunki prowadzone są zgodnie z systemem bolońskim, a jego realizacja obejmuje:


  • wprowadzenie systemu przejrzystych i porównywalnych  stopni poprzez wdrożenie Suplementu do Dyplomu,
  • przyjęcie systemu kształcenia opartego na dwóch/trzech poziomach kształcenia;
  • powszechne stosowanie systemu punktów kredytowych (tj. ECTS- European Credit Transfer System);
  • promocja mobilności studentów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz personelu administracyjnego;
  • promocja współpracy europejskiej w zakresie zwiększenia poziomu jakości szkolnictwa wyższego;
  • promocja europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego, szczególnie w zakresie rozwoju zawodowego, mobilności oraz zintegrowanych programów nauczania, szkolenia i badań.