Godziny REKTORSKIE

22-10-2019

 

 

W dniu 24 października 2019 r. do godz. 12.00 ustalone zostały godziny wolne od zajęć dydaktycznych (godziny rektorskie) dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych  I i II stopnia oraz dla studentów pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich.

 

 W dniu 31 października 2019 r. od godz. 14.00 ustalone zostały godziny wolne od zajęć dydaktycznych (godziny rektorskie) dla studentów studiów stacjonarnych  I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.