O nas

Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego zajmuje się działalnością dydaktyczną i naukowo-badawczą, której owocem są liczne publikacje naukowe publikowane w światowych renomowanych czasopismach naukowych. Instytut kształci studentów na kierunkach:

I stopnia:

 

II stopnia:

 

Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu oprócz działaności naukowo-dydaktycznej aktywnie angażuje się w działania na rzecz zdrowia organizując konferencje naukowe poświęcone tematyce zdrowotnej, a także współorganizując akcje prozdrowotne.

 

Historia Instytutu

 

2015/2016                

rozpoczęcie kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Dietetyka

2013/2014

rozpoczęcie kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne

2013/2014

rozpoczęcie kształcenia na studiach I stopnia na kierunku Elektroradiologia

2011/2012

rozpoczęcie kształcenia na studiach I stopnia na kierunku Dietetyka

2010

reorganizacja i powstanie Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

2008/2009

rozpoczęcie kształcenia na studiach I stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne

2007/2008

rozpoczęcie kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

2004/2005 

rozpoczęcie kształcenia na studiach I stopnia na kierunkach Pielęgniarstwo i Położnictwo

2004

powstanie Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa

2003

złożenie wniosku do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu o uruchomienie studiów I stopnia na kierunkach Pielęgniarstwo i Położnictwo

2002

rozpoczęcie starań o utworzenie studiów I stopnia na kierunkach Pielęgniarstwo i Położnictwo

 

Akredytacja na kierunek Pielęgniarstwo