Kształcenie praktyczne

Praktyki zawodowe (Grafiki)

Treści tematyczne praktyk zawodowych

 

Zajęcia praktyczne (Grafiki)

 

Treści tematyczne zajęć praktycznych I rok  Pielęgniarstwo I stopnia studia stacjonarne

Podstawy Pielęgniarstwa

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

 

Treści tematyczne zajęć praktycznych II rok  Pielęgniarstwo I stopnia studia stacjonarne

Pielęgniarstwo internistyczne

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

Pielęgniarstwo Chirurgiczne

GINEKOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO- GINEKOLOGICZNE

 

 

 Treści tematyczne zajęć praktycznych III rok  Pielęgniarstwo I stopnia studia stacjonarne

 

Opieka paliatywna

 

Treści tematyczne zajęć praktycznych III rok  Pielęgniarstwo I stopnia studia stacjonarne


1.Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne– oddział psychiatryczn

2.Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne– DPS – dla osób przewleklepsychiczniechorych

3.Neurologia i pielęgniarstwoneurologiczne

4.Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

5.Promocja zdrowia

7.Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

8 .Geriatria i pielęgniarstwo Geriatryczne

Plik do pobrania


Treści tematyczne zajęć praktycznych   I rok Pielęgniarstwo II stopnia

Opieka pielęgniarska nad chorym psychicznie i jego rodziną

Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą

Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek

Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego

Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi

Dydaktyka medyczna

Pielęgnowanie pacjenta z przetoką jelitową

 

Treści tematyczne zajęć praktycznych   II rok Pielęgniarstwo II stopnia 

Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej

 Onkologia i Pielęgniarstwo Onkologiczne

 Medycyna Ratunkowa i Pielęgniarstwo Ratunkowe

Edukacja zdrowtna

 

Druki do pobrania

Lista obecności

Kierownicy i opiekunowie kształcenia praktycznego 2018-2019

Regulamin kształcenia praktycznego

Wykaz placówek ochrony zdrowia

Druki Zgody na odbywanie praktyki

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia narażenia zawodowego na materiał potencjalnie zakaźny