Harmonogram zajęć

Dietetyka

Elektroradiologia

Pielęgniarstwo

Zdrowie publiczne

 

DYŻURY PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

SEMESTR ZIMOWY 2018/2019

 

 

Przed rozpoczęciem zajęć proszę sprawdzić harmonogram. Aktualizacje harmonogramów zajęć dokonywane są na bieżąco. Informacje i komunikaty o zmianach są podawane w zakładce harmonogramy zajęć.

 

Lokalizacja zajęć oznaczona jest przez prosty „system inicjałów”. Rozwinięcie skrótów znajduje się na końcu każdego harmonogramu, a także w zakładce „lokalizacja zajęć’.

 

Grafik zajęć praktycznych i praktyk zawodowych znajduje się w zakładce Kształcenie praktyczne: 

 

Praktyki zawodowe

 

Zajęcia praktyczne