Komisje i zespoły instytutowe

Komisja Dydaktyczno-Programowa IPNZ na rok akademicki 2016/2017

 

Komisja ds. Oceny jakości prac dyplomowych IPNZ na rok akademicki 2016/2017

 

Zespoły ds.Kształcenia Praktycznego IPNZ na rok akademicki 2016/2017

 

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na rok akademicki 2016/2017