Informacje dla pracowników

Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę o zapoznanie się z zarządzeniami Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu dotyczącymi: 

Zarzadzenie nr 1.

Zarzadzenie nr 2.

 Zarzadzenie nr 3.

Zarzadzenie nr 4.

Zarzadzenie nr 5.

Zarzadzenie nr 6.

Zarzadzenie nr 7.

 

Zarzadzenie Rektora nr 25/2018 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie szkolenia dla nauczycieli akademickich UR z zakresu tworzenia kursów i prowadzenia zajęć  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośc.

 Plik do pobrania

 Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę o zapoznanie się z rozporządzeniami dotyczącymi:

Archiwizowania dokumentacji dydaktycznej

Egzamin Dyplomowego

Indywidualnego toku nauczania

Kontrolowania obecności studentów studiów stacjonarnych

Organizacji roku akademickiego 2017/2018

Promotorów prac dyplomowcyh

Terminów rozpoczęcia i zakończenia studiów niestacjonarnych

 

Z poważniem,

Dyrekcja Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

 

Komuniakt z dn. 25.09.2015

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczacymi osób prowadzacych kształcenie praktyczne "na umowę o dzieło".

Informacja dla osób prowadzacych zajęcia

Kwestionariusz

Rachunek-formularz

Umowa o dzieło bez praw autorksich

Umowa o dzieło z prawami autorskimi

Wniosek o umowę o dzieło

 

Z poważniem,

Dyrekcja Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu