Godziny Dziekańskie

26-09-2018

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż dzień 1.10.2018 decyzją Pana Dziekan prof. dra hab. n.med. Artura Mazura jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla wszystkich studentów Wydziału Medycznego.  Pan Dziekan zaprasza na uroczystą Inaugurację roku akademickiego UR.