Wykaz placówek ochrony zdrowia

Informacje dla studentów studiów I i II stopnia

 

Program praktyk

 

  1. Student zalicza praktyki w miejscach, które podpisały porozumienie dotyczące praktyk z Uniwersytetem Rzeszowskim.
  2. Student może sam przedstawić propozycję miejsca odbywania praktyki w wybranej placówce.
  3. Po każdym roku akademickim student ma obowiązek przedłożyć  dzienniczek praktyk.
  4. Charakter placówki, oraz zakres jej działalności musi być zgodny z profilem praktyk.
  5. Wszystkie ustalenia muszą być zgodne z regulaminem praktyk.

 

Wykaz placówek