Treści tematyczne praktyk zawodowych

Dietetyka I rok

Dietetyka II rok

Dietetyka III rok

 

Elektroradiologia I rok
Elektroradiologia II rok 

Elektroradiologia III rok 

 Pielęgniarstwo studia I stopnia- I rok

Tematyka Praktyk zawodowych : Przedmiot Podstawy Pielęgniarstwa

Tematyka Praktyk zawodowych : Podstawowa opieka zdrowotna


Pielęgniarstwo I stopnia- II rok

Pielęgniarstwo Internistyczne

Pediatria i pielęgniarstwo Pediatryczne

Pielęgniarstwo Chirurgiczne

Ginekologia i Pielęgniarstwo Położniczo-Ginekologiczne

Podstawy Pielęgniarstwa

 

Pielęgniarstwo I stopnia-III rok

1. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

2.Neurologia i pielęgniarstwoneurologiczne

3.Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

4. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

Plik do pobrania


Pielęgniarstwo II stopnpa- I rok

Tematyka Praktyk zawodowych : Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek

Tematyka Praktyk zawodowych :Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego

Tematyka Praktyk zawodowych :Opieka pielęgniarska nad chorym psychicznie i jego rodzina

Tematyka Praktyk zawodowych :Opieka pielęgniarska nad  chorym ze stwardnieniem rozsianym

Tematyka Praktyk zawodowych : Opieka pielegniarska w neurochirurgii

Tematyka Praktyk zawodowych:Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą

Tematyka Praktyk zawodowych : Pielgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi

Tematyka Praktyk zawodowych : Opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową

Tematyka Praktyk zawodowych :Zarządzanie w Pielęgniarstwie


Pielęgniarstwo II stopnia- II rok

Tematyka Praktyk zawodowych : Edukacja zdrowotna

Tematyka Praktyk zawodowych:Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej

Tematyka Praktyk zawodowych:Onkologia i Pielęgniarstwo onkologiczne

Tematyka Praktyk zawodowych: Pielęgniarstwo w kardiologii

Tematyka Praktyk  zawodowych :Medycyna Ratunkowa i Pielęgniarstwo Ratunkowe

 

Zdrowie Publiczne I rok (aktualizacja 18.07.2017)

Zdrowie Publiczne II rok (aktualizacja 18.07.2017)

Zdrowie Publiczne III rok (aktualizacja 18.07.2017)

Zdrowie Publiczne SUM - treści zbiorcze (aktualizacja 18.07.2017)
Zdrowie Publiczne SUM