Druki do pobrania

Dietetyka-druki do pobrania

Dziennik Kształcenia Praktycznego dla kierunku Dietetyka rok I

Karta monitorowania praktyk zawodowych dla kierunku Dietetyka rok II

Dziennik Kształcenia Praktycznego dla kierunku Dietetyka

 

Pielęgniarstwo- druki do pobrania

Karta monitorowania praktyk zawodowych dla kierunku Pielęgniarstwo SUM rok I (aktualizacja z dnia 03.11.2015)

Karta monitorowania praktyk zawodowych dla kierunku Pielęgniarstwo SUM rok II (aktualizacja z dnia 13.11.2014)

 

Zdrowie Publiczne- druki do pobrania

Planowany harmonogram praktyk zawodowych dla kierunku Zdrowie Publiczne

Informacje potrzebne do przygotowania podania z prośbą o przyjęcie studenta na praktykę zawodową

 

Wytyczne do praktyk zawodowych dla kieunku Zdrowie Publiczne

1. Informacje potrzebne do sporządzenia porozumienia w placówkach spoza wykazu UR.

2. Informacje potrzebne do przygotowania skierowania dla studentów odbywających praktykę zawodową.